14. 5. 2013

Program příměstského tábora při ŠD ZŠ Divišov + přihláška

Program příměstského tábora Divišov 1. - 4. července 2013
Pondělí 1. 7. 2013
6:13 – odjezd z divišovského náměstí do Šternova
7:00 – 10:00 jízda na koni – Pony škola – statek Prak
11:00 příjezd do Divišova
11:30 – 12:00 oběd
12:00 - 16:00 tvořivé odpoledne – šití medvídků z ponožek

Úterý 2. 7. 2013
6:30 – sraz dětí v herně ŠD
8:15 – odjezd do Vlašimi
9:00 – prohlídka zámeckého parku, podzemí zámku, Čínského pavilónu, atd.
10:45 – odjezd do Divišova
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 16:00 tvořivé odpoledne – košíček pletený z pedigu

Středa 3. 7. 2013
6:30 – sraz dětí v herně ŠD
7:00 – 11:30 – sportovní odpoledne – olympiáda v lehké atletice
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 16:00 tvořivé odpoledne – tác zdobený mozaikou

Čtvrtek 4. 7. 2013
6:30 – sraz dětí v herně ŠD
7:00 – 11:00 odjezd do Benešova na otevřený bazén Dukelská
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 16:00 tvořivé odpoledne – koník na jízdu prázdninami

Pátek 5. 7. 2013
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – státní svátek

Cena za tábor 1000,-- Kč.
Možnost objednat obědy ve školní jídelně.
Ceník:
7.-10 let - 18,00Kč norma potravin+32,00Kč režie = 50,00Kč - za 1 oběd
11-14let - 20,00Kč - " - +32,00Kč -"- = 52,00Kč - -"-
nad15děti-22,00Kč -"- +32,00Kč -" = 54,00Kč - -"-

NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM U PANÍ ŘÍHOVÉ !
TELEFONNÍ ČÍSLO 317855307


Program příměstského tábora Divišov 8. - 12. 7. 2013
Pondělí 8. 7. 2013
6:15 – odjezd do Prahy z divišovského náměstí – zastávka, Pražská ZOO
18:30 – příjezd do Divišova na divišovské náměstí, vyzvednutí dětí
S sebou celodenní stravu a pití.

Úterý 9. 7. 20136
6:30 – sraz v herně ŠD
dopolední zaměstnání – střelba z luku, z praku, atd.
10:30 oběd
11:00 hodin odjezd do benešovského bazénu Dukelská
17:00 návrat z Benešova

Středa 10. 7. 2013
6:30 sraz v herně ŠD
8:40 odjezd do Č. Šternberka – prohlídka hladomorny, hradu, ukázka dravců,
10:31 – odjezd Posázavským Pacifikem na Stvořidla - chráněná přírodní rezervace, naučná stezka
17:54 – příjezd do Č. Šternberka – vyzvednutí dětí na vlakové zastávce
S sebou celodenní stravu a pití.

Čtvrtek 11. 7. 2013
6:30 sraz v herně ŠD
7:00 – odjezd do Benešova a vlakem do Hrusic (památník J. Lady, Stezka kocourka Mikeše)
17:07 – příjezd do Divišova, vyzvednutí dětí na autobusové zastávce
S sebou celodenní stravu a pití.

Pátek 12. 7. 2013
6:30 sraz dětí v herně ŠD
7:00 – odjezd do Vlašimi do venkovního bazénu na Lukách
10:45 – odjezd z Vlašimi do Divišova
11:30 – oběd
12:00 – 16:00 vyřezávání lodiček z borové kůry, míčové hry, lakros, atd.
Cena za týdenní tábor 1250,-- Kč.
Možnost objednat obědy ve školní jídelně.
Ceník:
7.-10 let - 18,00Kč norma potravin+32,00Kč režie = 50,00Kč - za 1 oběd
11-14let - 20,00Kč - " - +32,00Kč -"- = 52,00Kč - -"-
nad15děti-22,00Kč -"- +32,00Kč -" = 54,00Kč - -"-

NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM U PANÍ ŘÍHOVÉ !
TELEFONNÍ ČÍSLO 317855307

 
Školní družina při ZŠ v Divišově
Na Sadech 260, Divišov, 257 26, tel. číslo 731612334
Přihláška na příměstský tábor
Místo tábora:
herna školní družiny ZŠ Divišov a výlety podle programu

Termín: .............................................................
Cena: ..................... Kč
Jméno a příjmení: ...........................................................................
Rodné číslo: ....................................................................................
Datum narození: .......................................................................
Adresa bydliště: ...............................................................................
Telefon: ...............................................................
Pojišťovna: ..........................................................
Mobil: ......................................................................
E-mail: ........................................................................
Podpis zákonných zástupců: ..............................................................
_________________________________________________________________
Zvláštní opatrnost při: (zde uveďte případná zdravotní omezení – například alergie, apod.)
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Lékařské potvrzení není v případě příměstského tábora nutné.
__________________________________________________________________________
Příspěvek na tábor uhraďte nejpozději do 15.června 2013. Účet Sdružení dětí a mládeže Divišáček 321935309/0800 Česká spořitelna.

----------------------------------ZDE ODSTŘIHNOUT------------------------------------
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (odevzdává dítě v den nástupu na příměstský tábor)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:.................................................................

Bytem:................................................................................ změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora od................................ do ...................................
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. Škody, které způsobí moje dítě v době trvání tábora,se zavazuji uhradit v plné výši a
svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s tím, že údaje o osobě uvedené na přihlášce může družina uložit ve své databázi a případně je využít pro potřeby lékařského ošetření.
Fotografie pořízené během pobytu mohou být vyvěšeny na veřejně přístupných místech (www stránky, nástěnka , ...), případně zaslány do médií.. Poznámka: za cenné předměty (hodinky, zlaté řetízky, MP3 přehrávače, mobilní telefony, ...), které dáte dětem na tábor, neručíme.

V Divišově dne......................... Podpis zákonných zástupců:........................................

Nezajišťujeme úrazové pojištění, proto doporučujeme děti připojistit!

Žádné komentáře:

Okomentovat