29. 8. 2014

Logopedická průpravná cvičení

Vážení rodiče,
pokud máte zájem, aby Vaše dítě pokračovalo v logopedických průpravných cvičeních ve školním roce 2014-15 na naší škole, můžete jej přihlásit na logopedická cvičení, která se konají od pondělí do pátku v herně 1. oddělení školní družiny od 7:30 do 7:50 hod. Pomůcky: notýsek a tužka.
      V případě, že Vaše dítě navštěvuje klinického logopeda, přineste, prosím,
na první logopedické cvičení výukový materiál od logopedky, abychom mohli na její cvičení navázat a pokračovat v něm. Den účasti na logopedických cvičeních si, prosím, rezervujte předem na telefonním čísle 607029856 nebo emailem jitka.mullerova@zsdivisov.cz .
      Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci. Jitka Müllerová

Akce ŠD na měsíc září 2014 - téma automobilová doprava

 2. září Práce s jízdním řádem - vyhledávání spojů
 8. září Vyhledávání informací o automobilové dopravě - encyklopedie, wikipedie, atd.
 9. září Autosalón
 9.září Turnaj v piškvorkách
11. září Turnaj v pexesu
12. září Turnaj v puzzlích
16. září Soutěž v chůzi na chůdách
18. září Virtuální prohlídka dopravního muzea
19. září Vývoj motorismu - povídání na koberci
23. září Poznej profese - kvíz povolání
24. září Knihovnické okénko
24. září Prohlídka ploché dráhy
25. září Pěvecká soutěž
25. září Malování a modelování dopravních prostředků
29. září Odlétání papírových vlaštovek - soutěž
30. září Exkurze do STK v Divišově
Vyhlašujeme fotografickou soutěž na téma "Houby" 
a zároveň soutěž ve sběru suchých plodů pro lesní zvěř.


Provoz školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2014-15 
bude zahájen v 1. září od 6:15  - 13:00.

Provoz školní družiny ve školním roce 2014-15

                            


Milí rodiče,
přečtěte si, prosím, následující informace.

Provozní doba ŠD je: pondělí – pátek
6:15 7:30 a 11:30 16:00

Podle vyhlášky obecního úřadu v Divišově č. 2/2003 je zákonný zástupce dítěte povinen zaplatit poplatek 50,- Kč za měsíc. Poplatky budou vybírány takto: v měsíci září 200,- Kč a v měsíci lednu 300,- Kč. Tento poplatek je nutno zaplatit i v případě, že dítě bude do družiny docházet pouze před odpoledním vyučováním.

V zápisním lístku vyplňte všechny údaje, zvlášť pečlivě zapište, kdy bude dítě ze ŠD odcházet a zda půjde samo, nebo ho bude někdo vyzvedávat. Případné mimořádné změny v odchodech oznamte předem, písemně na zadní straně tohoto listu v připravených řádcích. Vyhněte se, telefonickým omluvám.

Pobyt a chování dětí ve ŠD podléhá školnímu řádu a řádu školní družiny. Oba texty jsou vyvěšeny na chodbě ŠD a jsou umístěny i na internetových stránkách školy www.zsdivisov.cz. Pokud děti tato pravidla vzájemného kamarádského a bezpeč­ného chování přestoupí, budou ústně napomenuty. V případě opakovaného nepěkného chování (vzájemné ubližování, nadá­vání, posmívání, používání hrubých a vulgárních výrazů, kažení hry druhému) budete upozorněni zápisem do žákovské knížky.
 
V rámci ŠD mohou děti navštěvovat tyto zájmové kroužky:

Kroužek vaření ST 14:00 – 16:00 hod.
vede J. Müllerová
Sportovní kroužek 1. tř. PO 13:15 – 14:00 hod.
vede J. Müllerová 2.-5. tř. 14:00 – 15:00 hod.
Počítačový kroužek PO 15:00 – 16:00 hod.
vede J. Müllerová
Výtvarný kroužek ÚT 14:15 – 16:00 hod.
vede A. Zavřelová
Kroužek malování 1.tř. ČT 12:30 – 13:30 hod.
vede A. Zavřelová 2.-5. tř. 14:15 – 15:00 hod.
Přírodovědno-turistický kroužek PO 14:00 – 16:00 hod.
vede Pavla Pohůnková
Kroužek kresby ST 13:00 – 14:30 hod.
vede Kristýna Alexandrová
Kroužek módního návrhářství PÁ 13:30 – 15.30 hod
vede Kristýna Alexandrová

Program ŠD je plánován měsíčně a má určité společné téma. Pokud počasí dovolí, chodí děti na školní hřiště. Je proto vhodné, aby měly ve skříňce všední oblečení a obuv.

Telefonní číslo do školní družiny: 607 029 856

Pěkný školní rok 2014/2015 přejí Jitka Müllerová
                                                              Kristýna Alexandrová
                                                              Pavla Pohůnková
                                                              Alena Zavřelová