27. 5. 2009

Výstava domácích mazlíčků

Školní družina při základní škole v Divišově
p o ř á d á
V Ý S T A V U          D O M Á C Í C H       M A Z L Í Č K Ů.
Vystavovat mohou žáci od 1. - 9. třídy.
Svého domácího mazlíčka budou mít v kleci, v teráriu, v insektáriu nebo v akvateráriu. Každý vystavovaný mazlíček bude opatřen informačním panelem, který bude obsahovat informace: o druhu živočicha, o potravě, péči o zvíře, počet mláďat, věk, velikost (délka, váha), zajímavosti a jméno majitele.
Výstava se bude konat v pátek 12. června 2009.
Zvířátka budou vystavena v trojúhelníku a od velké přestávky budou s pedagogickým dozorem přístupny všem zájemcům.
Ten, kdo by chtěl svého domácího miláčka vystavovat, musí se do čtvrtka 11. června nahlásit ve školní družině, aby se připravil prostor pro vystavované zvířátko (stín, slunce, tráva, větev stromu, atd.)
Vystavovat můžete pouze živočicha, který není agresivní a nebezpečný.

26. 5. 2009

TURISTICKÝ KROUŽEK - PLAVÁNÍ (1. A 15. ČERVNA 2009)

Školní družina
pořádá pro děti z turistického kroužku
ve dnech 1., 15. 6. 2008
zájezd do Vlašimi do plaveckého bazénu Na Lukách.

Odjezd bude ve 13,15 hodin z Divišova, příjezd (přes Bílkovice) v 17,12 hodin do Divišova.

Děti, které budou vystupovat na trase autobusu, musí mít písemný souhlas rodičů.
S sebou: osušku, plavky, mýdlo, opalovací krém, hřeben, svačinu, pití, kšiltovku, průkazku na slevu jízdného a peníze na vstupné a jízdné.
Jízdné je celkem 18,-- Kč při platbě kartou, 20,-- Kč při platbě v hotovosti.
Celodenní vstupné do bazénu pro dítě je 20,-- a celodenní vstupné na tobogan je 25,-- Kč.

HRAVÉ NOČNÍ ČTENÍ PRO 1. A 2. TŘÍDUŠKOLNÍ DRUŽINA s MUZEEM ŽIVOTA ŽIDOVSKÉ OBCE
pořádá akci
HRAVÉ NOČNÍ ČTENÍ
knihy RÁKOSNÍČEKZdeňka Smetany a Jaromíra Kincla
které se uskuteční ve školní družině ZŠ Divišov
z 5. 6 do 6. 6. 2009
Program: 1. nástup dětí 1. - 2. třídy do ŠD v 19 hodin
2. čtení knihy bude prokládáno soutěžemi, kvízy, rébusy a ručními pracemi
3. program je připraven do doby usnutí posledního posluchače
4. po probuzení je zajištěna snídaně (čaj a něco dobrého)
5. rodiče si vyzvednou děti do 9 hodin následujícího dne
Děti by si měly přinést:
- karimatku a spacák (polštářek), hygienické potřeby
- pohodlný oděv, hrneček (na čaj) a pití na večer
- pastelky, nůžky
Děti budou oceněny za soutěže i poslech knihy.
Program a dozor zajišťují minimálně čtyři dospělé osoby.
Hravé noční čtení bude částečně hrazeno z grantu od Fondu kultury Středočeského kraje. 

15. 5. 2009

Povídání na koberci "Nad kronikou ZŠ"

Děti si připomněly, k čemu kroniky slouží. Starší žáci vyprávěli o Kosmově kronice a tzv. Dalimilově kronice. Vzpomínali jsme, které další instituce píší kroniku, např. Městys Divišov a prohlédli jsme si kroniku ZŠ Divišov, kterou nám půjčil pan ředitel.

14. 5. 2009

Meteorologická mapa - předpověď počasí

 
Herna školní družiny se proměnila v meteorologickou stanici a děti se s plným nasazením pustily do výtvarného ztvárnění meteorologických map. Posuďte sami, jak se jim mapy povedly.